Prijava

Datum delavnice: 3.3.2018

Inštitut za razvoj človeških virov, Gasilska 19, 1000 Ljubljana

Delavnica traja od 9. do 14. ure, z vmesnimi krajšimi odmori. Cena za delavnico je 279€, DDV je vštet v ceno. Po prijavi je potrebno plačati celotni znesek delavnice vsaj sedem (7) delovnih dni pred pričetkom.

Kaj pridobim z obiskom delavnice LET℠

  • Strategije za spopadanje s stresom, ki jih s pridom uporabite v vsakdanjem življenju.
  • Poglobljeno razumevanje lastnih čustvenih odzivov.
  • Vpogled in razumevanje faz leta in sistematično pripravo za vsako fazo leta posebej.
  • Naučim se učinkoviti sprostiti; telesno, čustveno in miselno.
  • Pridobim izkušnjo, da nisem edini, ki se boji letenja.
  • Razumevanje varnosti v letalstvu.