Strah Pred Letenjem

Strah pred letenjem je za vsakega človeka, ki mu letenje povzroča nelagodje in stisko, edinstvena neprijetna izkušnja, zato jo moramo obravnavati resno in odgovorno. Strah pred letenjem ni bolezen, zato se ga ne moremo rešiti z zdravili, še več, moderne raziskave celo opazarjajo na škodljivi vpliv medikamentozne terapije med letom. Dobra novica je, da moderne psihološke metode motiviranemu klientu zagotavljajo uspeh.

 Je le mene strah letenja?

Skoraj vsakdo pozna koga, ki ga je strah letenja. Raziskave kažejo, da 40% ljudi poroča o strahu pred letenjem vsaj enkrat v življenju. Med ljudmi, ki  poročajo o strahu pred letenjem, so  taki, ki še nikoli niso leteli, redni potniki pa tudi piloti in kabinsko osebje.

Zelo redko pa boste naleteli na otroka, mlajšega od 6 ali 7 let, ki bi se bal letenja. Otoci so večinoma nad letenjem popolnoma prevzeti. Kar spomnimo se pogostega prizora, ko otrok z občudovanjem kaže s prstom v nebo in s pogledom očarano sledi letalu, helikopterju, balonu ali padalu. To navdušenje vodi v fantaziranje dečkov in deklic, da bi postali piloti/-ke, astronavti/-ke ali člani/-ce kabinskega osebja. Navdušenje nad letenjem je vsekakor upravičeno, saj letalski transport predstavlja pomembem premik v tehnološkem razvoju; tako je polet bratov Wright za vedno spremenil svet.

Je leteti varno?

Podatki nedvoumno kažejo, da je letenje takoj za dvigalom najvarnejše transportno sredstvo. Letalstvo je tako varno, da se moramo tisti, ki se ukvarjamo s človeškim dejavnikom v letalstvu, pošteno truditi, da bi si izborili svoje mesto pod soncem. Piloti so med najbolj redno pregledovanimi, testiranimi in superviziranimi ljudmi na svetu. Da se človek odloči in izšola za poklic pilota, je potrebne ogromno motivacije, posebnih spodobnosti in v končni fazi tudi precej materialnih sredstev, saj je šolanje zahtevno in drago. Zahtevnost šolanja je med drugim vezana predvsem na zagotavljanje varnosti, s katero se težko primerja katerikoli drug sistem. V varnost pri letalskem transportu je interdisciplinarno vključena cela serija strokovnjakov različnih poklicnih profilov: piloti, kabinsko osebje, psihologi, inženirji in konstruktorji, ekonomisti, fiziologi, če naštejemo le nekatere.

 Zakaj me je strah letenja?

Letenje nas fascinira. V večini ljudi sproža močne občutke, saj je izkušnja letenja edinstvena in neprimerljiva s čemerkoli.

Zakaj je ta, praktično najvarnejši način transporta, tako problematičen za skoraj polovico ljudi? Večina ljudi, ki se sooča s strahom pred letenjem, je navadno zelo dobro obveščena o vseh statističnih podatkih, ki govorijo v prid varnosti. Pa  kljub temu  podležejo strahu in se letom izogibajo, ali pa v kabini občutijo strašno stisko, ki je povsem neracionalna, pa vendar tako resnična. Zato bi bilo bolj konstruktivno, če bi se vprašali česa nas je strah oziroma v katerih okoliščinah občutimo strah? Podatki kažejo, da  se v strah pred letenjem združuje pravzaprav več različnih strahov. Naj ob vsem tem omenim, da je letenje za večino ljudi bolj izjemen kot pogost dogodek. Glede na to, da je letenje način transporta, ki je daleč najhitrejši (in najvarnejši – vsaj 22-krat varnejši od vožnje z avtomobilom), se zanj ponavadi odločamo, ko potujemo na  bolj oddaljene destinacije. Najsibo naš cilj v povezavi s počitnicami ali poslovno potjo, nam lahko že ločitev od domačega okolja povzroča določeno stopnjo stiske, ki se je ljudje ponavadi ne zavedajo. Ta stiska se pogosto kaže v razdražljivosti, nespečnosti, izgubi apetita in zaprtosti.

 Strah je še vedno tabu.

Občutki, ki jih v naši kulturi označujemo kot negativne, tudi strah, so v moderni družbi močno tabuizirani. Če za trenutek pomislimo, kaj hitro ugotovimo, da je strah nujen (a ne zadosten) pogoj za pogum. Kako je to mogoče? Pogum je vztrajanje pri dejavnosti kljub občutenju strahu. Kadar uspemo delovati kljub temu, da občutimo strah, probleme preoblikujemo v izzive, s katerimi se pravzaprav radi spopademo, saj nam posledično izboljšajo zaupanje vase in krepijo pozitivno samovrednotenje. Kadar opravimo nekaj, za kar nismo bili povsem prepričani, da  zmoremo, nas brez izjeme za “nagrado” preplavijo pozitivni občutki. Možgani imajo vgrajen poseben sistem nagrajevanja. Problem nastane takrat, ko naša presoja o tem, kaj zmoremo, niti približno ne ustreza zahtevam okoliščin. Takrat se vklopijo obrambni mehanizmi, ki nas silijo v to, da bi se okoliščinam, ki nam povzročajo neprijetne občutke, umaknili oz. izognili.  Izogibanje pa je, žal, eden najmočnejših mehanizmov, ki strah  vzdržuje in ga celo povečuje. Z izogibanjem namreč ojačujemo negativno stališče do letenja in s tem sami sebi mečemo polena pod noge, saj si onemogočamo natanko tisto, kar za premagovanje strahu najbolj potrebujemo: izkušnje, da je letenje nekaj izjemnega, prjetnega in izjemno učinkovitega. Da bi se tej izkušnji lahko prepustili, se moramo najprej ustrezno opolnomočiti.

 Kako do sproščenega letenja?

To je cilj, do katerega je pot  za vsakega posameznika drugačna.

Naročanje med 12. in 15. uro +386 (0)31 611 821